Paano maiwasan ang maagang pag aasawa

Balita tungkol sa pulitika, isports, lagay ng panahon at marami pang iba. Karaniwang hinahanap natin ang balitang nauukol sa ating interes at pangangailangan. Napakarami na nating mapagkukunan nito, halimbawa nito ay ang dyaryo at telebisyon. Mahalaga na alam ng bawat isa ang napapanahong balita upang maalaman nila ang mga napapanahong pangyayari sa ating kapaligiran.

Paano maiwasan ang maagang pag aasawa

Kung kaya sa panahon ng tag-salat, malaki itong biyaya subalit malaking lumbay naman sa panahon ng pagbaha.

Isa ang dam sa pinaka-lumang paraan ng pagkolekta, pagharang at pagkulong ng tubig upang pagkunan ng suplay para sa irigasyon, pangangailangang industriyal, domestik na konsumo sa araw-araw, aquaculture, at elektrisidad hydropower.

Kailangan ang dam upang matiyak na madaluyan ng tubig ang mga lugar na walang malapit na mapagkukunan o kaya naman ay matiyak na may sapat na suplay ng tubig ang mga komunidad sa panahon ng tagtuyot.

Sa Emperyong Romano naman unang napasimulan ang konsepto ng mga malalaki at konkretong reservoir dams na nakakatiyak ng permanenteng suplay ng tubig para sa mga mamamayan sa syudad lalong higit sa panahon ng tagtuyot gaya ng Lake Homs Dam at Subiaco Dam.

Ang pangunahing tinutugunan ng dam ay ang pag-iipon at pamamahala ng tubig, samantalang ang mga dike floodgates o levee nito ay ginagamit upang harangan ang ragasa ng tubig sa mga mabababang lugar.

Unang itinayo ang La Mesa dam noong panahon ng mga Amerikano sa layuning suplayan ang pangangailan sa tubig ng Metro Manila na sentro ng komersiyo at ekonomiya ng bansa. Dadagdag ang mga ito sa mga nauna nang naitayong dam sa Pilipinas: Tulad ng Laiban dam, ang Chico dam ng Kalinga ay hindi napaganang proyekto dahil sa mariing pagtutol ng mga katutubo at mga mamamayan.

Tatlong kumpanya ang nagpasa ng kumpletong bid documents nitong Abril 6, Naging tatlo na lamang ito mula sa 8 interesadong kumpanya sa konstruksyon nito: Prime Metroline Holdings Inc. May taas itong 60 metro na concrete-faced rock-fill dam buhos o concrete slab sa upstream face nito — nagsisilbi nitong pader, na may kapasidad mag-ipon ng Milyong Litro ng Tubig kada araw MLD.

May saklaw na 9, ektaryang Watershed Area at ektaryang Reservoir Area. Inaasahang palilikasin ang may 1, pamilya na maaapektuhan ng pagtatayo nito na pasisimulan ngayong taon hanggang Matapos ang Kaliwa Dam ay saka pa lamang pasisimulan ang konstruksyon ng Laiban dam.

Paano maiwasan ang maagang pag aasawa

Ang Laiban na may taas na metro na concrete-faced rockfill dam na may kapasidad mag-ipon ng 1, Milyong Litrong Tubig kada Araw MLD at elektrisidad hydropower generation na hanggang Matatagpuan ito sa Kaliwa River, Bgy. Tinatayang palilikasin ang may 3, pamilya na may relokasyon sa San Ysiro, Antipolo City.

Nakatakda naman ang pagpapagana nito commissioning sa taong Kasaysayan ng Laiban Dam: Ang Pinagmulan — Hilahan sa Lubid ng Pagkabigo at Panunumbalik Ang Laiban dam ay puting elepanteng proyekto na batbat ng kontrobersiya at korapsyon mula pa sa panahon noon.

A, Canada ng timog at Hilagang Amerika, at maging sa Australia. Gumastos ang pamahalaan ng malaking halaga sa pagbili ng resettlement site ng mga mamamayang palilikasin mula dito sa San Ysiro, Antipolo City bilang relokasyon ng mga residenteng maapektuhan ng konstruksyon ng dam.

Ang paulit-ulit na problemang ito ang naging dahilan upang makailangang ulit tangkaing buhayin ang pagpapagana commissioning sa Laiban Dam. At mula sa inisyatiba ng gobyerno sa Laiban Dam, pumasok na rin ang mga local at dayuhang korporasyon para sa pagkukumpuni hanggang operasyon ng Laiban Dam.

Agostosa ilalim ng Memorandum Order No. Hinarang ito ng mga protesta at nakadagdag sa bumubulusok pababang approval at trust rating ni Estrada na dumulo sa pagpapatalsik sa kanya noong Sa panahong ito, nasa sektor ng tubig at enerhiya ang interes sa negosyo ng mga Cojuangco.

Subalit hindi nagkasundo si Danding at ang gobyerno sa gastos sa konstruksyon at resettlement ng mga residente, garantiya ng balik ng kapital at porsyentuhan sa kita. Kaliwa at Laiban Dam: Ito ay sa kabila ng lumiliit na interes ng mga gobyerno ng mga bansa sa daigdig sa operasyon ng dam bilang pinagkukunan ng tubig at enerhiya.

Sa Tsina na pangunahin at may pinakamaraming dam sa mundo, unti-unti nang pinapasabog ang mga dam para luminang ng iba pang pinagkukunang tubig at enerhiya.

Matatandaang sa mga nagdaang bagyong tumama sa kanilang bansa tulad ng Ketsana bagyong Ondoy sa Pilipinaspinalala ng mga dam ang pinsala, nang dumaluyong sa mga kabayanan ang baha mula sa hindi makontrol na naipong tubig. Sa Thailand, itinuturong dahilan ang Pak Mun Dam sa pagliit ng bilang ng mga isdang nabubuhay sa ilog.

Hinaharangan nito ang paglalakbay ng maraming isda patungong upstream para makapangitlog bilang bahagi ng kanilang siklo ng pagpaparami. Naapektuhan din ang populasyon ng iba pang mga hayop dahil dito.

Dagdag pa, hinaharangan ng mga floodgates at turbina ng dam ang natural na daloy ng mga bato mula sa mataas na bahagi patungong mabababang lugar. Dahil dito, nagkakaroon na pagiging burak siltation at pagiging mahina ng mga river beds sand bar erosion katulad ng nangyari sa Glen Canyon Dam.

Ganundin ang nangyari sa mga komunidad sa palibot ng Rocky Creek at Jerrara Creek Dam na nagresulta sa pagpapalikas ng mga residente. Habang kabi-kabila pa ang mga balita ng negatibong epekto ng dam sa mga bansang Canada, USA, Finland at iba pa. Itinuturing ng International Commission on Dam na dambuhalang dam ang tulad ng Laiban, Kanan at NCWSP — Kaliwa dam dahil may taas itong higit sa 15 metro at may kapasidad mag-ipon ng higit sa 3 milyong kubikong metro ng tubig.

Dagdag pa, hindi madali at matagal ang pagpapanumbalik ng sigla ng nasirang kapaligiran dulot ng dam gayong maliit naman ang pakinabang nito bilang pinagkukunan ng enerhiya, trabaho at suplay ng tubig. Ang bultong reserba ng tubig na hinaharangan ng dam ay may kinalaman din sa mga posibleng paggalaw ng lupa dahil sa pabagu-bagong kantidad, libel at bigat iniipon nito — na nakakaapekto sa kredibilidad at tibay ng kalupaan.

Nakalilikha din ang ganitong pangyayari ng methane — isang nakalalasong kemikal green house gas na pangunahing dahilan ng paglala ng pag-init ng klima ng daigdig global warming.

Nagresulta ito sa pagkasira ng maraming makasaysayan at pangkulturang lugar ng mga mamamayang Tsino.Mga Dahilan ng Maagang Pagbubuntis Ang maagang pagbubuntis ay sinasabing dulot ng peer pressure o ang pagpapadala sa mga taong.

nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng contraceptives, relasyon sa magulang at iba pang kapamilya, at medya (Guttmacher institute, )/5(11). Ano ang epekto ng maagang pagbubuntis ng kabataan? - /4(2). Ano Ang Sanhi at Bunga Ng Maagang Pag.

Paano maiwasan ang maagang pag aasawa

Cargado por Amy Jimenez. Guardar. Ano Ang Sanhi at Bunga Ng Maagang Pag. para más tarde. guardar. Relacionado. Información. Insertar. . Mga Tanong: 1. Pagnilayan: Bilang paghahanda sa hinaharap (kung sa palagay mo ay bokasyon mo ang pag-aasawa), paano ka magiging karapat- dapat sa mga pangakong ito?

Ipaliwanag. 2. Ano ang implikasyon ng unang pangungusap sa pagpapasiya sa kalinisang puri? Sa iyong pananaw sa seksuwalidad?

Bakit?

SM Supermalls

3. Nais ng mga may akda na maliwanagan ang kaisipan ng lahat, ng mga kabataan upang maiwasan ang pre-marital sex, lalong-lalo na ang mga kabataang babae na maiiwas sa maagang pagdadalang-tao.

Hindi lamang iyan ang mahalagang pokus na pagtuunang-pansin ng proyektong ito. Paano nagkaroon ng multalingguwalismo? - Ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga bansa o lugar na may kakayahang makapagsalita o makapaghatid ng wikang nahihigit sa dalawang wika.

Maagang Pagbubuntis – Mga Bagay na Dapat mong Malaman